Profil IPE valcovaný za tepla, DIN 1025-5 // IPE 160

Norma: ČSN EN 10365
Označenie IPE   160
Hrúbka stojiny s 5,0 mm
Hrúbka príruby t 7,4 mm
Šírka príruby b 82 mm
Výška prierezu h 160 mm
Plocha prierezu F 20,1 cm2
Hmotnosť G 15,8 kg/m
Plocha povrchu U 0,623 m2/m
Medzná odchýlka b   +4 mm
-1 mm
Medzná odchýlka t   +2 mm
-1 mm
Medzná odchýlka h   +3 mm
-2 mm
Medzná odchýlka s   ±0,7 mm
Moment zotrvačnosti k osi ohybu y Iy 68,3 cm4
Rameno vnútorných síl sx 14,0 cm
Moment zotrvačnosti k osi ohybu x Ix 869 cm4
Prierezový modul k osi ohybu x Wx 109 cm3
Polomer zotrvačnosti k osi ohybu x ix 6,58 cm
Polomer zotrvačnosti k osi ohybu y iy 1,84 cm
Prierezový modul k osi ohybu y Wy 16,7 cm3
Polomer vnútorného zaoblenia r 9 mm
Statický moment polovice prierezu Sx 61,9 cm3
Číslo položky 1F0371V
Značka ocele / materiál S235JR (1.0038) podľa EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimálne množstvo 94,800 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- € / kg
-- € / m

Ak ste zákazníkom veľkoobchodu Ferona, prihláste sa alebo sa registrujte a získate svoje aktuálne ceny a dostupnosť materiálu.

Copyright © 2021 FERONA Slovakia, a.s.