siete do betónu

Zváraná sieť z oceľ. drôtov rebrovaných tvárnených za studena, typ KA17, KARI 4 mm, 150x150 mm, formát 3x2 m prejsť na detail
Zváraná sieť z oceľ. drôtov rebrovaných tvárnených za studena, typ KA18, KARI 4 mm, oko 200x200 mm, formát 3x2 m prejsť na detail
Zváraná sieť z oceľ. drôtov rebrovaných tvárnených za studena, typ KD35, KARI 5 mm, oko 100x100 mm, formát 3x2 m prejsť na detail
Zváraná sieť z oceľ. drôtov rebrovaných tvárnených za studena, typ KD37, KARI 5 mm, oko 150x150 mm, formát 3x2 m prejsť na detail
Zváraná sieť z oceľ. drôtov rebrovaných tvárnených za studena, typ KD36, KARI 5 mm, oko 200x200 mm, formát 3x2 m prejsť na detail
Zváraná sieť z oceľ. drôtov rebrovaných tvárnených za studena, typ KH71, KARI 6 mm, oko 150x150 mm, formát 6x2,4 m prejsť na detail
Zváraná sieť z oceľ. drôtov rebrovaných tvárnených za studena, typ AQ60, KARI 6 mm, oko 100x100 mm, formát 6x2,4 m prejsť na detail
Zváraná sieť z oceľ. drôtov rebrovaných tvárnených za studena, typ KH20, KARI 6 mm, oko 150x150 mm, formát 3x2 m prejsť na detail
Zváraná sieť z oceľ. drôtov rebrovaných tvárnených za studena, typ KY49, KARI 8x8 mm, oko 100x100 mm, formát 3x2 m prejsť na detail
Zváraná sieť z oceľ. drôtov rebrovaných tvárnených za studena, typ AQ80, KARI 8 mm, oko 100x100 mm, formát 6x2,4 m prejsť na detail
Zváraná sieť z oceľ. drôtov rebrovaných tvárnených za studena, typ KY50, KARI 8 mm, oko 150x150 mm, formát 3x2 m prejsť na detail
Zváraná sieť z oceľ. drôtov rebrovaných tvárnených za studena, typ KY86, KARI 8 mm, oko 150x150 mm, formát 6x2,4 m prejsť na detail
Zváraná sieť z oceľ. drôtov rebrovaných tvárnených za studena, typ KY51, KARI 8 mm, oko 200x200 mm, formát 3x2 m prejsť na detail
Zváraná sieť z oceľ. drôtov rebrovaných tvárnených za studena, typ KA16, KARI 4 mm, oko 100x100 mm, formát 3x2 m prejsť na detail
Zváraná sieť z oceľ. drôtov rebrovaných tvárnených za studena, typ KH30, KARI 6 mm, oko 100x100 mm, formát 3x2 m prejsť na detail
Svařovaná síť z ocel. drátů žebírkových tvářených za studena, typ KH31, KARI 6 mm, oko 200x200 mm, formát 3x2 m prejsť na detail
Zváraná sieť z oceľ. drôtov rebrovaných tvárnených za studena, typ KY14, KARI 8 mm, oko 150x150 mm, formát 6x2,4 m prejsť na detail

Copyright © 2021 FERONA Slovakia, a.s.