oceľové plechy ZTV

Plech valcovaný za tepla, EN 10051 // rozmer 2x1000x2000 prejsť na detail
Plech valcovaný za tepla, EN 10051 // rozmer 2x1250x2500 prejsť na detail
Plech valcovaný za tepla EN 10051 // rozmer 2x1500x3000 prejsť na detail
Plech valcovaný za tepla EN 10051 // rozmer 2,5x1000x2000 prejsť na detail
Plech valcovaný za tepla, EN 10051 // rozmer 2,5x1250x2500 prejsť na detail
Plech valcovaný za tepla, EN 10051 // rozmer 2,5x1500x3000 prejsť na detail
Plech valcovaný za tepla, EN 10051 // rozmer 3x1000x2000 prejsť na detail
Plech valcovaný za tepla, EN 10051 // rozmer 3x1250x2500 prejsť na detail
Plech valcovaný za tepla EN 10051 // rozmer 3x1500x3000 prejsť na detail
Plech valcovaný za tepla, EN 10051 // rozmer 3x2000x6000 prejsť na detail
Plech valcovaný za tepla, EN 10051 // rozmer 4x1000x2000 prejsť na detail
Plech valcovaný za tepla, EN 10051 // rozmer 4x1250x2500 prejsť na detail
Plech valcovaný za tepla EN 10051 // rozmer 4x1500x3000 prejsť na detail
Plech valcovaný za tepla EN 10051 // rozmer 4x2000x6000 prejsť na detail
Plech valcovaný za tepla EN 10051 // rozmer 5x1000x2000 prejsť na detail
Plech valcovaný za tepla EN 10051 // rozmer 5x1500x3000 prejsť na detail
Plech valcovaný za tepla EN 10051 // rozmer 5x1250x2500 prejsť na detail
Plech valcovaný za tepla EN 10051 // rozmer 5x2000x6000 prejsť na detail
Plech valcovaný za tepla, EN 10051 // rozmer 6x1000x2000 prejsť na detail
Plech valcovaný za tepla, EN 10051 // rozmer 6x1250x2500 prejsť na detail

Copyright © 2021 FERONA Slovakia, a.s.