presné

Rúra bezšvíková presná kruhová, ČSN 42 6711.21 // rozmer 8x1,0 prejsť na detail
Rúra bezšvíková presná kruhová, ČSN 42 6711.21 // rozmer 8x1,5 prejsť na detail
Rúra bezšvíková presná kruhová, ČSN 42 6711.21 // rozmer 8x2,0 prejsť na detail
Rúra bezšvíková presná kruhová, ČSN 42 6711.21 // rozmer 10x1,0 prejsť na detail
Rúra bezšvíková presná kruhová, ČSN 42 6711.21 // rozmer 10x1,5 prejsť na detail
Rúra bezšvíková presná kruhová, ČSN 42 6711.21 // rozmer 10x2,5 prejsť na detail
Rúra bezšvíková presná kruhová, ČSN 42 6711.21 // rozmer 12x1,0 prejsť na detail
Rúra bezšvíková presná kruhová, ČSN 42 6711.21 // rozmer 12x1,5 prejsť na detail
Rúra bezšvíková presná kruhová, ČSN 42 6711.21 // rozmer 12x2,0 prejsť na detail
Rúra bezšvíková presná kruhová, ČSN 42 6711.21 // rozmer 12x2,5 prejsť na detail
Rúra bezšvíková presná kruhová, ČSN 42 6711.21 // rozmer 12x3,0 prejsť na detail
Rúra bezšvíková presná kruhová, ČSN 42 6711.21 // rozmer 14x1,5 prejsť na detail
Rúra bezšvíková presná kruhová, ČSN 42 6711.21 // rozmer 14x2,5 prejsť na detail
Rúra bezšvíková presná kruhová, ČSN 42 6711.21 // rozmer 14x3,0 prejsť na detail
Rúra bezšvíková presná kruhová, ČSN 42 6711.21 // rozmer 15x1,0 prejsť na detail
Rúra bezšvíková presná kruhová, ČSN 42 6711.21 // rozmer 15x1,5 prejsť na detail
Rúra bezšvíková presná kruhová, ČSN 42 6711.21 // rozmer 15x3,0 prejsť na detail
Rúra bezšvíková presná kruhová, ČSN 42 6711.21 // rozmer 16x1,0 prejsť na detail
Rúra bezšvíková presná kruhová, EN 10305-1 // rozmer 16x3,0 prejsť na detail
Rúra bezšvíková presná kruhová, ČSN 42 6711.21 // rozmer 16x2,5 prejsť na detail

Copyright © 2021 FERONA Slovakia, a.s.