Profil IPE valcovaný za tepla, DIN 1025-5 // IPE 140

Norma: ČSN EN 10365
Označenie IPE   140
Hrúbka stojiny s 4,7 mm
Hrúbka príruby t 6,9 mm
Šírka príruby b 73 mm
Výška prierezu h 140 mm
Plocha prierezu F 16,4 cm2
Hmotnosť G 12,9 kg/m
Plocha povrchu U 0,551 m2/m
Medzná odchýlka b   +4 mm
-1 mm
Medzná odchýlka t   +2 mm
-1 mm
Medzná odchýlka h   +3 mm
-2 mm
Medzná odchýlka s   ±0,7 mm
Moment zotrvačnosti k osi ohybu y Iy 44,9 cm4
Rameno vnútorných síl sx 12,3 cm
Moment zotrvačnosti k osi ohybu x Ix 541 cm4
Prierezový modul k osi ohybu x Wx 77,3 cm3
Polomer zotrvačnosti k osi ohybu x ix 5,74 cm
Polomer zotrvačnosti k osi ohybu y iy 1,65 cm
Prierezový modul k osi ohybu y Wy 12,3 cm3
Polomer vnútorného zaoblenia r 7 mm
Statický moment polovice prierezu Sx 44,2 cm3
Číslo položky 1F0370U
Značka ocele / materiál S235JR (1.0038) podľa EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimálne množstvo 77,400 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- € / kg
-- € / m

Ak ste zákazníkom veľkoobchodu Ferona, prihláste sa alebo sa registrujte a získate svoje aktuálne ceny a dostupnosť materiálu.

Copyright © 2021 FERONA Slovakia, a.s.