Profil IPE valcovaný za tepla, DIN 1025-5 // IPE 80

Norma: ČSN EN 10365
Označenie IPE   80
Šírka príruby b 46 mm
Hrúbka stojiny s 3,8 mm
Výška prierezu h 80 mm
Hrúbka príruby t 5,2 mm
Plocha prierezu F 7,64 cm2
Hmotnosť G 6,0 kg/m
Plocha povrchu U 0,328 m2/m
Medzná odchýlka s   ±0,7 mm
Medzná odchýlka t   +1,5 mm
-0,5 mm
Medzná odchýlka h   +3 mm
-2 mm
Medzná odchýlka b   +4 mm
-1 mm
Polomer zotrvačnosti k osi ohybu x ix 3,24 cm
Rameno vnútorných síl sx 6,90 cm
Polomer vnútorného zaoblenia r 5 mm
Polomer zotrvačnosti k osi ohybu y iy 1,05 cm
Moment zotrvačnosti k osi ohybu y Iy 8,49 cm4
Prierezový modul k osi ohybu y Wy 3,69 cm3
Moment zotrvačnosti k osi ohybu x Ix 80,1 cm4
Prierezový modul k osi ohybu x Wx 20,0 cm3
Statický moment polovice prierezu Sx 11,6 cm3
Číslo položky 1F0366Q
Značka ocele / materiál S235JR (1.0038) podľa EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimálne množstvo 36 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- € / kg
-- € / m

Ak ste zákazníkom veľkoobchodu Ferona, prihláste sa alebo sa registrujte a získate svoje aktuálne ceny a dostupnosť materiálu.

Copyright © 2021 FERONA Slovakia, a.s.