Profil HEB valcovaný za tepla, EN 10365 // HEB 450

Norma: ČSN EN 10365
Označenie HEB   450
Hrúbka stojiny s 14,0 mm
Šírka príruby b 300 mm
Výška prierezu h 450 mm
Hrúbka príruby t 26,0 mm
Plocha prierezu F 218 cm2
Hmotnosť G 171 kg/m
Plocha povrchu U 2,03 m2/m
Medzná odchýlka b   ±4,0 mm
Medzná odchýlka t   +2,5 mm
-2 mm
Medzná odchýlka h   +5 mm
-3 mm
Medzná odchýlka s   ±1,5 mm
Moment zotrvačnosti k osi ohybu y Iy 11720 cm4
Rameno vnútorných síl sx 40,1 cm
Statický moment polovice prierezu Sx 1990 cm3
Moment zotrvačnosti k osi ohybu x Ix 79890 cm4
Prierezový modul k osi ohybu x Wx 3550 cm3
Polomer zotrvačnosti k osi ohybu x ix 19,1 cm
Polomer vnútorného zaoblenia r1 27 mm
Polomer zotrvačnosti k osi ohybu y iy 7,33 cm
Prierezový modul k osi ohybu y Wy 781 cm3
Číslo položky 1F0365P
Značka ocele / materiál S235JR (1.0038) podľa EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimálne množstvo 690 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- € / kg
-- € / m

Ak ste zákazníkom veľkoobchodu Ferona, prihláste sa alebo sa registrujte a získate svoje aktuálne ceny a dostupnosť materiálu.

Copyright © 2021 FERONA Slovakia, a.s.