Profil IPE valcovaný za tepla, DIN 1025-5 // IPE 270

Norma: ČSN EN 10365
Označenie IPE   270
Hrúbka stojiny s 6,6 mm
Hrúbka príruby t 10,2 mm
Šírka príruby b 135 mm
Výška prierezu h 270 mm
Plocha prierezu F 45,9 cm2
Hmotnosť G 36,1 kg/m
Plocha povrchu U 1,04 m2/m
Medzná odchýlka s   ±0,7 mm
Medzná odchýlka h   +4 mm -2 mm
Medzná odchýlka b   +4 mm -2 mm
Medzná odchýlka t   +2,5 mm -1,5 mm
Polomer vnútorného zaoblenia r 15 mm
Prierezový modul k osi ohybu x Wx 429 cm3
Polomer zotrvačnosti k osi ohybu x ix 11,2 cm
Polomer zotrvačnosti k osi ohybu y iy 3,02 cm
Prierezový modul k osi ohybu y Wy 62,2 cm3
Moment zotrvačnosti k osi ohybu y Iy 420 cm4
Rameno vnútorných síl sx 23,9 cm
Moment zotrvačnosti k osi ohybu x Ix 5790 cm4
Statický moment polovice prierezu Sx 242 cm3

Varianty produktu

Číslo položky 1F0238T
Značka ocele / materiál S235JR (1.0038) podľa EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimálne množstvo 216,600 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- € / kg
-- € / m

Ak ste zákazníkom veľkoobchodu Ferona, prihláste sa alebo sa registrujte a získate svoje aktuálne ceny a dostupnosť materiálu.

Číslo položky 1F0287Q
Značka ocele / materiál S355J2 (1.0577) podľa EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Minimálne množstvo 216,600 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- € / kg
-- € / m

Ak ste zákazníkom veľkoobchodu Ferona, prihláste sa alebo sa registrujte a získate svoje aktuálne ceny a dostupnosť materiálu.

Copyright © 2021 FERONA Slovakia, a.s.