Profil I valcovaný za tepla, DIN 1025-1 // I 220

Norma: ČSN EN 10365
Označenie I   220
Hrúbka príruby t 12,2 mm
Šírka prierezu b 98 mm
Výška prierezu h 220 mm
Hrúbka stojiny s 8,1 mm
Plocha povrchu U 0,775 m2/m
Hmotnosť   31,1 kg/m
Plocha prierezu   39,5 cm2
Medzná odchýlka b   ±2,0 mm
Medzná odchýlka t   +2,5 mm -1,5 mm
Medzná odchýlka h   ±3,0 mm
Medzná odchýlka s   +0,7 mm -1,5 mm
Polomer zaoblenia príruby r2 4,9 mm
Moment zotrvačnosti k osi ohybu y Iy 162 cm4
Sklon   14 %
Rameno vnútorných síl sx 18,9 cm
Moment zotrvačnosti k osi ohybu x Ix 3060 cm4
Prierezový modul k osi ohybu x Wx 278 cm3
Polomer zotrvačnosti k osi ohybu x ix 8,80 cm
Polomer vnútorného zaoblenia r1 8,1 mm
Polomer zotrvačnosti k osi ohybu y iy 2,02 cm
Prierezový modul k osi ohybu y Wy 33,1 cm3
Statický moment polovice prierezu Sx 162 cm3
Číslo položky 1F0270Z
Značka ocele / materiál S235JR (1.0038) podľa EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimálne množstvo 186,600 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- € / kg
-- € / m

Ak ste zákazníkom veľkoobchodu Ferona, prihláste sa alebo sa registrujte a získate svoje aktuálne ceny a dostupnosť materiálu.

Copyright © 2021 FERONA Slovakia, a.s.