Profil IPE valcovaný za tepla, DIN 1025-5 // IPE 120

Norma: ČSN EN 10365
Označenie IPE   120
Hrúbka stojiny s 4,4 mm
Hrúbka príruby t 6,3 mm
Šírka príruby b 64 mm
Výška prierezu h 120 mm
Plocha prierezu F 13,2 cm2
Hmotnosť G 10,4 kg/m
Plocha povrchu U 0,475 m2/m
Medzná odchýlka s   ±0,7 mm
Moment zotrvačnosti k osi ohybu y Iy 27,7 cm4
Rameno vnútorných síl sx 10,5 cm
Moment zotrvačnosti k osi ohybu x Ix 318 cm4
Prierezový modul k osi ohybu x Wx 53,0 cm3
Polomer zotrvačnosti k osi ohybu x ix 4,90 cm
Polomer zotrvačnosti k osi ohybu y iy 1,45 cm
Prierezový modul k osi ohybu y Wy 8,65 cm3
Polomer vnútorného zaoblenia r 7 mm
Statický moment polovice prierezu Sx 30,4 cm3

Varianty produktu

Číslo položky 1F0369T
Značka ocele / materiál S235JR (1.0038) podľa EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Medzná odchýlka b +4 mm
-1 mm
Medzná odchýlka t +1,5 mm
-0,5 mm
Medzná odchýlka h +3 mm
-2 mm
Minimálne množstvo 62,400 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- € / kg
-- € / m

Ak ste zákazníkom veľkoobchodu Ferona, prihláste sa alebo sa registrujte a získate svoje aktuálne ceny a dostupnosť materiálu.

Číslo položky 1F0524S
Značka ocele / materiál S355J2 (1.0577) podľa EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Medzná odchýlka h +3 mm -2 mm
Medzná odchýlka b +4 mm -1 mm
Medzná odchýlka t +1,5 mm -0,5 mm
Minimálne množstvo 62,400 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- € / kg
-- € / m

Ak ste zákazníkom veľkoobchodu Ferona, prihláste sa alebo sa registrujte a získate svoje aktuálne ceny a dostupnosť materiálu.

Copyright © 2021 FERONA Slovakia, a.s.