Profil IPE valcovaný za tepla, DIN 1025-5 // IPE 330

Norma: ČSN EN 10365
Označenie IPE   330
Hrúbka stojiny s 7,5 mm
Hrúbka príruby t 11,5 mm
Šírka príruby b 160 mm
Výška prierezu h 330 mm
Plocha prierezu F 62,6 cm2
Hmotnosť G 49,1 kg/m
Plocha povrchu U 1,25 m2/m
Medzná odchýlka b   +4 mm -2 mm
Medzná odchýlka t   +2,5 mm -1,5 mm
Medzná odchýlka h   +4 mm -2 mm
Medzná odchýlka s   ±1,0 mm
Moment zotrvačnosti k osi ohybu y Iy 788 cm4
Rameno vnútorných síl sx 29,3 cm
Moment zotrvačnosti k osi ohybu x Ix 11770 cm4
Polomer vnútorného zaoblenia r 18 mm
Prierezový modul k osi ohybu x Wx 713 cm3
Polomer zotrvačnosti k osi ohybu x ix 13,7 cm
Polomer zotrvačnosti k osi ohybu y iy 3,55 cm
Prierezový modul k osi ohybu y Wy 98,5 cm3
Statický moment polovice prierezu Sx 402 cm3

Varianty produktu

Číslo položky 1F0273C
Značka ocele / materiál S235JR (1.0038) podľa EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimálne množstvo 294,600 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- € / kg
-- € / m

Ak ste zákazníkom veľkoobchodu Ferona, prihláste sa alebo sa registrujte a získate svoje aktuálne ceny a dostupnosť materiálu.

Číslo položky 1F0542K
Značka ocele / materiál S355J2 (1.0577) podľa EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Minimálne množstvo 294,600 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- € / kg
-- € / m

Ak ste zákazníkom veľkoobchodu Ferona, prihláste sa alebo sa registrujte a získate svoje aktuálne ceny a dostupnosť materiálu.

Copyright © 2021 FERONA Slovakia, a.s.