Profil IPE valcovaný za tepla, DIN 1025-5 // IPE 180

Norma: ČSN EN 10365
Označenie IPE   180
Šírka príruby b 91 mm
Výška prierezu h 180 mm
Hrúbka príruby t 8,0 mm
Hrúbka stojiny s 5,3 mm
Plocha prierezu F 23,9 cm2
Hmotnosť G 18,8 kg/m
Plocha povrchu U 0,698 m2/m
Medzná odchýlka b   +4 mm -1 mm
Medzná odchýlka h   +3 mm -2 mm
Medzná odchýlka t   +2 mm -1 mm
Medzná odchýlka s   ±0,7 mm
Moment zotrvačnosti k osi ohybu x Ix 1320 cm4
Statický moment polovice prierezu Sx 83,2 cm3
Polomer vnútorného zaoblenia r 9 mm
Prierezový modul k osi ohybu x Wx 146 cm3
Polomer zotrvačnosti k osi ohybu x ix 7,42 cm
Polomer zotrvačnosti k osi ohybu y iy 2,05 cm
Prierezový modul k osi ohybu y Wy 22,2 cm3
Moment zotrvačnosti k osi ohybu y Iy 101 cm4
Rameno vnútorných síl sx 15,8 cm

Varianty produktu

Číslo položky 1F0280J
Značka ocele / materiál S235JR (1.0038) podľa EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimálne množstvo 112,800 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- € / kg
-- € / m

Ak ste zákazníkom veľkoobchodu Ferona, prihláste sa alebo sa registrujte a získate svoje aktuálne ceny a dostupnosť materiálu.

Číslo položky 1F0346W
Značka ocele / materiál S355J2 (1.0577) podľa EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Minimálne množstvo 112,800 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- € / kg
-- € / m

Ak ste zákazníkom veľkoobchodu Ferona, prihláste sa alebo sa registrujte a získate svoje aktuálne ceny a dostupnosť materiálu.

Copyright © 2021 FERONA Slovakia, a.s.