Profil IPE valcovaný za tepla, DIN 1025-5 // IPE 200

Norma: ČSN EN 10365
Označenie IPE   200
Hrúbka stojiny s 5,6 mm
Hrúbka príruby t 8,5 mm
Šírka príruby b 100 mm
Výška prierezu h 200 mm
Plocha prierezu F 28,5 cm2
Hmotnosť G 22,4 kg/m
Plocha povrchu U 0,768 m2/m
Medzná odchýlka s   ±0,7 mm
Moment zotrvačnosti k osi ohybu y Iy 142 cm4
Rameno vnútorných síl sx 17,6 cm
Moment zotrvačnosti k osi ohybu x Ix 1940 cm4
Prierezový modul k osi ohybu x Wx 194 cm3
Polomer zotrvačnosti k osi ohybu x ix 8,26 cm
Polomer zotrvačnosti k osi ohybu y iy 2,24 cm
Prierezový modul k osi ohybu y Wy 28,5 cm3
Polomer vnútorného zaoblenia r 12 mm
Statický moment polovice prierezu Sx 110 cm3

Varianty produktu

Číslo položky 1F0373X
Značka ocele / materiál S235JR (1.0038) podľa EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Medzná odchýlka b +4 mm
-1 mm
Medzná odchýlka t +2 mm
-1 mm
Medzná odchýlka h +4 mm
-2 mm
Minimálne množstvo 134,400 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- € / kg
-- € / m

Ak ste zákazníkom veľkoobchodu Ferona, prihláste sa alebo sa registrujte a získate svoje aktuálne ceny a dostupnosť materiálu.

Číslo položky 1F0618I
Značka ocele / materiál S355J2 (1.0577) podľa EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Medzná odchýlka h +4 mm -2 mm
Medzná odchýlka b +4 mm -1 mm
Medzná odchýlka t +2 mm -1 mm
Minimálne množstvo 134,400 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- € / kg
-- € / m

Ak ste zákazníkom veľkoobchodu Ferona, prihláste sa alebo sa registrujte a získate svoje aktuálne ceny a dostupnosť materiálu.

Copyright © 2021 FERONA Slovakia, a.s.