Profil I valcovaný za tepla, DIN 1025-1 // I 200

Norma: ČSN EN 10365
Označenie I   200
Hrúbka stojiny s 7,5 mm
Hrúbka príruby t 11,3 mm
Šírka prierezu b 90 mm
Výška prierezu h 200 mm
Hmotnosť   26,30 kg/m
Plocha prierezu   33,4 cm2
Plocha povrchu U 0,709 m2/m
Medzná odchýlka s   +0,7 mm -1,5 mm
Medzná odchýlka b   ±2,0 mm
Medzná odchýlka t   +2,5 mm -1,5 mm
Medzná odchýlka h   ±2,0 mm
Moment zotrvačnosti k osi ohybu y Iy 117 cm4
Sklon   14 %
Moment zotrvačnosti k osi ohybu x Ix 2140 cm4
Rameno vnútorných síl sx 17,2 cm
Polomer zaoblenia príruby r2 4,5 mm
Statický moment polovice prierezu Sx 125 cm3
Prierezový modul k osi ohybu x Wx 214 cm3
Polomer zotrvačnosti k osi ohybu x ix 8,00 cm
Polomer vnútorného zaoblenia r1 7,5 mm
Polomer zotrvačnosti k osi ohybu y iy 1,87 cm
Prierezový modul k osi ohybu y Wy 26,0 cm3
Číslo položky 1F0271A
Značka ocele / materiál S235JR (1.0038) podľa EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimálne množstvo 157,200 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- € / kg
-- € / m

Ak ste zákazníkom veľkoobchodu Ferona, prihláste sa alebo sa registrujte a získate svoje aktuálne ceny a dostupnosť materiálu.

Copyright © 2021 FERONA Slovakia, a.s.