Profil dutý zváraný čierný so štvorcovým prierezom, EN 10219 // rozmer 20x1,5

Norma: ČSN EN 10219-2
Dĺžka strany B 20 mm
Hrúbka steny T 1,5 mm
Hmotnosť M 0,802 kg/m
Plocha prierezu A 1,05 cm2
Kvadratický moment prierezu I 0,58 cm4
Polomer kvadratického momentu prierezu i 0,74 cm
Pružný modul prierezu Wel 0,58 cm3
Plastický modul prierezu Wpl 0,72 cm3
Polárny moment prierezu It 0,98 cm4
Polárny modul prierezu Ct 0,88 cm3
Plocha povrchu na 1 m dĺžky As 0,075 m2/m
Menovitá dĺžka na 1 t   1211,00 m
Medzná odchýlka B   ±1 %, nejmenej ±0,5 mm
Medzná odchýlka T   ±10 %
Vydutosť strany x1 najviac 0,8%, najmenej 0,5 mm
Vypuklosť strany x2 najviac 0,8%, najmenej 0,5 mm
Kolmosť strán   90° ±1°
Tvar vonkajšieho zaoblenia C1, C2 1,6T až 2,4T
Skrútenie V 2 mm plus 0,5 mm/m dĺžky
Medzná odchýlka priamostina 1 m dĺžky   max. 3 mm/m
Proveniencia   Česká republika

Prílohy

Ďalšie zobrazenie

Číslo položky 5M1106N
Značka ocele / materiál S235JRH (1.0039) podľa EN 10219-1
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10219-1
Minimálne množstvo 4,812 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- € / kg
-- € / m

Ak ste zákazníkom veľkoobchodu Ferona, prihláste sa alebo sa registrujte a získate svoje aktuálne ceny a dostupnosť materiálu.

Copyright © 2021 FERONA Slovakia, a.s.