Profil I valcovaný za tepla, DIN 1025-1 // I 360

Norma: ČSN EN 10365
Označenie I   360
Šírka prierezu b 143 mm
Výška prierezu h 360 mm
Hrúbka príruby t 19,5 mm
Hrúbka stojiny s 13,0 mm
Plocha prierezu   97,0 cm2
Plocha povrchu U 1,21 m2/m
Hmotnosť   76,1 kg/m
Medzná odchýlka t   +2,5 mm -1,5 mm
Medzná odchýlka h   ±3,0 mm
Medzná odchýlka b   ±3,0 mm
Medzná odchýlka s   +1 mm -2 mm
Polomer vnútorného zaoblenia r1 13,0 mm
Moment zotrvačnosti k osi ohybu x Ix 19610 cm4
Moment zotrvačnosti k osi ohybu y Iy 818 cm4
Sklon   14 %
Prierezový modul k osi ohybu y Wy 114 cm3
Statický moment polovice prierezu Sx 638 cm3
Rameno vnútorných síl sx 30,7 cm
Prierezový modul k osi ohybu x Wx 1090 cm3
Polomer zotrvačnosti k osi ohybu x ix 14,2 cm
Polomer zaoblenia príruby r2 7,8 mm
Polomer zotrvačnosti k osi ohybu y iy 2,90 cm
Číslo položky 1F0309M
Značka ocele / materiál S235JR (1.0038) podľa EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimálne množstvo 456,600 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- € / kg
-- € / m

Ak ste zákazníkom veľkoobchodu Ferona, prihláste sa alebo sa registrujte a získate svoje aktuálne ceny a dostupnosť materiálu.

Copyright © 2021 FERONA Slovakia, a.s.