Profil IPE valcovaný za tepla, DIN 1025-5 // IPE 220

Norma: ČSN EN 10365
Označenie IPE   220
Hrúbka príruby t 9,2 mm
Šírka príruby b 110 mm
Výška prierezu h 220 mm
Hrúbka stojiny s 5,9 mm
Plocha prierezu F 33,4 cm2
Hmotnosť G 26,2 kg/m
Plocha povrchu U 0,848 m2/m
Medzná odchýlka s   ±0,7 mm
Medzná odchýlka h   +4 mm -2 mm
Medzná odchýlka b   +4 mm -1 mm
Medzná odchýlka t   +2 mm -1 mm
Polomer vnútorného zaoblenia r 12 mm
Prierezový modul k osi ohybu x Wx 252 cm3
Polomer zotrvačnosti k osi ohybu x ix 9,11 cm
Polomer zotrvačnosti k osi ohybu y iy 2,48 cm
Prierezový modul k osi ohybu y Wy 37,3 cm3
Statický moment polovice prierezu Sx 143 cm3
Moment zotrvačnosti k osi ohybu y Iy 205 cm4
Rameno vnútorných síl sx 19,4 cm
Moment zotrvačnosti k osi ohybu x Ix 2770 cm4

Varianty produktu

Číslo položky 1F0269Y
Značka ocele / materiál S235JR (1.0038) podľa EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimálne množstvo 157,200 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- € / kg
-- € / m

Ak ste zákazníkom veľkoobchodu Ferona, prihláste sa alebo sa registrujte a získate svoje aktuálne ceny a dostupnosť materiálu.

Číslo položky 1F0402A
Značka ocele / materiál S355J2 (1.0577) podľa EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Minimálne množstvo 157,200 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- € / kg
-- € / m

Ak ste zákazníkom veľkoobchodu Ferona, prihláste sa alebo sa registrujte a získate svoje aktuálne ceny a dostupnosť materiálu.

Copyright © 2021 FERONA Slovakia, a.s.