Profil IPE valcovaný za tepla, DIN 1025-5 // IPE 300

Norma: ČSN EN 10365
Označenie IPE   300
Hrúbka príruby t 10,7 mm
Šírka príruby b 150 mm
Výška prierezu h 300 mm
Hrúbka stojiny s 7,1 mm
Plocha prierezu F 53,8 cm2
Hmotnosť G 42,2 kg/m
Plocha povrchu U 1,16 m2/m
Medzná odchýlka s   ±1,0 mm
Medzná odchýlka h   +4 mm -2 mm
Medzná odchýlka b   +4 mm -2 mm
Medzná odchýlka t   +2,5 mm -1,5 mm
Polomer vnútorného zaoblenia r 15 mm
Prierezový modul k osi ohybu x Wx 557 cm3
Polomer zotrvačnosti k osi ohybu x ix 12,5 cm
Polomer zotrvačnosti k osi ohybu y iy 3,35 cm
Prierezový modul k osi ohybu y Wy 80,5 cm3
Statický moment polovice prierezu Sx 314 cm3
Moment zotrvačnosti k osi ohybu y Iy 604 cm4
Rameno vnútorných síl sx 26,6 cm
Moment zotrvačnosti k osi ohybu x Ix 8360 cm4

Varianty produktu

Číslo položky 1F0228J
Značka ocele / materiál S235JR (1.0038) podľa EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimálne množstvo 253,200 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- € / kg
-- € / m

Ak ste zákazníkom veľkoobchodu Ferona, prihláste sa alebo sa registrujte a získate svoje aktuálne ceny a dostupnosť materiálu.

Číslo položky 1F0328F
Značka ocele / materiál S355J2 (1.0577) podľa EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Minimálne množstvo 253,200 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- € / kg
-- € / m

Ak ste zákazníkom veľkoobchodu Ferona, prihláste sa alebo sa registrujte a získate svoje aktuálne ceny a dostupnosť materiálu.

Copyright © 2021 FERONA Slovakia, a.s.