Profil I valcovaný za tepla, DIN 1025-1 // I 240

Norma: ČSN EN 10365
Označenie I   240
Hrúbka príruby t 13,1 mm
Šírka prierezu b 106 mm
Výška prierezu h 240 mm
Hrúbka stojiny s 8,7 mm
Plocha povrchu U 0,844 m2/m
Hmotnosť   36,2 kg/m
Plocha prierezu   46,1 cm2
Medzná odchýlka t   +2,5 mm -1,5 mm
Medzná odchýlka h   ±3,0 mm
Medzná odchýlka b   ±2,5 mm
Medzná odchýlka s   +0,7 mm -1,5 mm
Moment zotrvačnosti k osi ohybu y Iy 221 cm4
Sklon   14 %
Rameno vnútorných síl sx 20,6 cm
Moment zotrvačnosti k osi ohybu x Ix 4250 cm4
Polomer zaoblenia príruby r2 5,2 mm
Statický moment polovice prierezu Sx 206 cm3
Prierezový modul k osi ohybu x Wx 354 cm3
Polomer zotrvačnosti k osi ohybu x ix 9,59 cm
Polomer vnútorného zaoblenia r1 8,7 mm
Polomer zotrvačnosti k osi ohybu y iy 2,20 cm
Prierezový modul k osi ohybu y Wy 41,7 cm3
Číslo položky 1F0319W
Značka ocele / materiál S235JR (1.0038) podľa EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimálne množstvo 217,200 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- € / kg
-- € / m

Ak ste zákazníkom veľkoobchodu Ferona, prihláste sa alebo sa registrujte a získate svoje aktuálne ceny a dostupnosť materiálu.

Copyright © 2021 FERONA Slovakia, a.s.