Profil I valcovaný za tepla, DIN 1025-1 // I 300

Norma: ČSN EN 10365
Označenie I   300
Hrúbka príruby t 16,2 mm
Šírka prierezu b 125 mm
Výška prierezu h 300 mm
Hrúbka stojiny s 10,8 mm
Plocha povrchu U 1,03 m2/m
Hmotnosť   54,2 kg/m
Plocha prierezu   69 cm2
Medzná odchýlka t   +2,5 mm -1,5 mm
Medzná odchýlka h   ±3,0 mm
Medzná odchýlka b   ±2,5 mm
Medzná odchýlka s   +1 mm -2 mm
Moment zotrvačnosti k osi ohybu y Iy 451 cm4
Sklon   14 %
Rameno vnútorných síl sx 25,7 cm
Moment zotrvačnosti k osi ohybu x Ix 9800 cm4
Polomer zaoblenia príruby r2 6,5 mm
Statický moment polovice prierezu Sx 381 cm3
Prierezový modul k osi ohybu x Wx 653 cm3
Polomer zotrvačnosti k osi ohybu x ix 11,9 cm
Polomer vnútorného zaoblenia r1 10,8 mm
Polomer zotrvačnosti k osi ohybu y iy 2,56 cm
Prierezový modul k osi ohybu y Wy 72,2 cm3
Číslo položky 1F0344V
Značka ocele / materiál S235JR (1.0038) podľa EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimálne množstvo 325,200 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- € / kg
-- € / m

Ak ste zákazníkom veľkoobchodu Ferona, prihláste sa alebo sa registrujte a získate svoje aktuálne ceny a dostupnosť materiálu.

Copyright © 2021 FERONA Slovakia, a.s.