Plech valcovaný za studena k tvarovaniu za studena, EN 10131 // rozmer 2x1250x2500

Norma: ČSN EN 10131
Hrúbka   2 mm
Šírka   1250 mm
Dĺžka   2500 mm
Medzná odchýlka hrúbky   ±0,13 mm
Medzná odchýlka rovinnosti   10 mm

Varianty produktu

Číslo položky 250718O
Značka ocele / materiál DC01-A-m (1.0330) podľa EN 10130
TDP ČSN EN 10130
Odchýlka kolmosti (u) maximálně 1 % skutečné šířky
Medzná odchýlka dĺžky +0,3 % délky
0 mm
Medzná odchýlka šírky +5 mm
0 mm
Povrch nemaštěný, matný
Druh povrchu
Jsou dovoleny vady, které neovlivní tvařitelnost nebo nanášení povlaků na povrch, jako jsou póry, mělké prohlubně, nepatrné rýhy, škrábance a nepatrné zabarvení.
Tolerancia priamosti q max. 5 mm na délce 2 m
Minimálne množstvo 50 kg / 1 ks
Cena bez DPH
-- € / kg
-- € / ks

Ak ste zákazníkom veľkoobchodu Ferona, prihláste sa alebo sa registrujte a získate svoje aktuálne ceny a dostupnosť materiálu.

Číslo položky 250430M
Značka ocele / materiál DC01-A-m (1.0330) podľa EN 10130
TDP ČSN EN 10130
Odchýlka kolmosti (u) maximálne 0,5% skutočnej šírky
Medzná odchýlka šírky +5 mm 0 mm
Medzná odchýlka dĺžky +0,3 % dĺžky 0 mm
Tolerancia priamosti q max. 5 mm na dĺžke 2 m
Druh povrchu
Sú povolené vady, ktoré neovplyvnia tvárniteľnosť alebo nanášanie povlakov na povrchu, ako sú póry, plytné priehlbiny, nepatrné ryhy, škrábance a nepatrné zafarbenie.
Povrch nemastený, matný
Minimálne množstvo 49,060 kg / 1 ks
Cena bez DPH
-- € / kg
-- € / ks

Ak ste zákazníkom veľkoobchodu Ferona, prihláste sa alebo sa registrujte a získate svoje aktuálne ceny a dostupnosť materiálu.

Copyright © 2021 FERONA Slovakia, a.s.