Profil I valcovaný za tepla, DIN 1025-1 // I 500

Norma: ČSN EN 10365
Označenie I   500
Hrúbka stojiny s 18,0 mm
Šírka prierezu b 185 mm
Výška prierezu h 500 mm
Hrúbka príruby t 27,0 mm
Hmotnosť   141 kg/m
Plocha prierezu   179 cm2
Plocha povrchu U 1,63 m2/m
Medzná odchýlka s   +1 mm -2 mm
Medzná odchýlka b   ±3,0 mm
Medzná odchýlka t   +2,5 mm -2 mm
Medzná odchýlka h   ±4,0 mm
Moment zotrvačnosti k osi ohybu y Iy 2480 cm4
Sklon   14 %
Moment zotrvačnosti k osi ohybu x Ix 68740 cm4
Statický moment polovice prierezu Sx 1620 cm3
Polomer zaoblenia príruby r2 10,8 mm
Prierezový modul k osi ohybu x Wx 2750 cm3
Polomer zotrvačnosti k osi ohybu x ix 19,6 cm
Polomer vnútorného zaoblenia r1 18,0 mm
Polomer zotrvačnosti k osi ohybu y iy 3,72 cm
Prierezový modul k osi ohybu y Wy 268 cm3
Rameno vnútorných síl sx 42,4 cm
Číslo položky 1F0262R
Značka ocele / materiál S235JR (1.0038) podľa EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimálne množstvo 846 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- € / kg
-- € / m

Ak ste zákazníkom veľkoobchodu Ferona, prihláste sa alebo sa registrujte a získate svoje aktuálne ceny a dostupnosť materiálu.

Copyright © 2021 FERONA Slovakia, a.s.