Otázka na výrobok

Výrobok: Ťahaný oceľový drôt kruhový mäkký pozinkovaný, ČSN 42 6403, priemer 2,5

Otázka bude podľa PSČ smerovaná na príslušnú prevádzku.

 

Copyright © 2021 FERONA Slovakia, a.s.